Om kåren

IMG_0442

Vi gör unga redo för livet, genom att arbeta i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och att visa hänsyn. Vi lär oss genom att göra och våga misslyckas och prova igen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar för patrullens samarbetsförmåga.

Svärtinge Scoutkår i sin nuvarande skepnad firar 25 under 2013 och har idag nära 100 aktiva medlemmar i åldrarna 6-70 år. Tag kontakt med styrelsen eller någon av ledarna om du vill bli medlem.