Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Lena Andersson

Styrelseledamot, kassör
E-post: lenajeandersson@gmail.com
Mobil:
0703-511842

Styrelseledamot, kassör

Malin Frid

E-post: frid.malin@spray.se
Mobil:
0703-314180

Spårarscoutledare, ledamot styrelsen

Tomas Nilsson

E-post: tomnils.peking@telia.com
Mobil:
0730-691143

Ordförande, äventyrarscoutledare, utmanarledare

Ulf Andrae

E-post: ulf.andrae@gmail.com
Mobil:
0704-133925

Sekreterare, utmanarledare

Anna Eidem

E-post: anna.eidem@combitech.se
Mobil:
0734-­186717

Vice ordförande, Upptäckarscoutledare