Bli scout

Äventyr och utmaningar genom att själv få prova på. Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Du kan vara scout genom hela livet.

I Scouterna får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

När kan jag bli scout?

Du kan börja i Scouterna när du är 6år. Du börjar som Bäverscout och sedan blir du Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout. Ledare kan du vara sedan hela livet.

Vad gör vi?

Under ett scoutmöte försöker vi alltid att få in någon av de olika scoutmetoderna t.ex att samarbeta i patruller med att göra upp eld eller att laga mat.

De tre vanligaste svaren på varför man är scout

  1. Kompisarna
  2. Åka på läger
  3. Prova på nya saker

Gå med i vår kår och testa scouting

Du är välkommen när som helst på terminen att komma på ett möte och testa scouting.

Kontakta avdelningsledaren, så kan han/hon berätta mer och ni kan komma överens om när det passar.

Registrera dig i Svärtinge scoutkår vi denna länk:
Intresseanmälan/registrering

Är du mellan 6-7 år?

I bäverscouterna är Karin Johansson avdelningsledare.

Är du mellan 8-9 år?

Malin Frid är avdelningsledare för spårarna.

Är du mellan 10-11 år?

Anna Eidem är avdelningsledare för upptäckarna

Är du mellan 12-14 år?

Tomas Nilsson är avdelningledare för Äventyrarna

Är du mellan 15-18 år?

Utmanaravdelningen är för närvarande vilande. Kontakta vår ordförande om du vill börja i kåren.